Studievägen, Örebro Kommun

Södra Ladugårdsängen, etapp 3

Till Södra Ladugårdsängen, etapp 3

FAKTA

Bostadstyp: Lägenheter

Antal bostäder: 131

Byggherre: Botrygg

Karta