Linköping, Linköpings Kommun

Kv. Badhuset 10

Till Kv. Badhuset 10

FAKTA

Bostadstyp:

Antal bostäder: 54

Byggherre: Botrygg

Karta