Stockholm växer och kraven från en ökande befolkning ökar. Allt fler tittar på nyproduktioner som första val. Flera nybyggnadsprojekt uppförs på attraktiva lägen och i rask takt för att tillfredsställa behovet av nya bostäder. nybyggen.se hjälper dig att få en bra överblick över aktuella nyproduktioner och planerade nybyggnationer i Stockholm.

Stockholm, Sveriges huvudstad, av många betraktad som världens vackraste huvudstad. Staden lyssnar till många namn. På grund av sin närhet till Östersjön och sin utbredning i skärgården kallas hon ofta av stockholmarna för Mälardrottningen. Närheten till vattnet, skärgårdens över 30 000 öar och den gröna stadsbilden gör Stockholm unikt. Stadens över en miljon utländska besökare varje år känner henne som Nordens Venedig eller ”the Capital of Scandinavia”. Det sistnämnda blev också officiellt slogan för staden så sent som 2005. Med sin långa händelserika historia har huvudstaden bestått genom goda och svåra tider i över 800 år.

Huvudstaden Stockholm är politiskt, kulturellt, ekonomiskt och medialt centrum för Sverige. Stockholm drar till sig kompetens och arbetskraft från hela Sverige och världen. Staden har blivit Nordens största tätort med över 1,5 miljoner invånare. Stockholm blev 2010 miljöhuvudstad i Europa, och 1998 Europas kulturhuvudstad.

Stockholm anpassar sig och utvecklas för att möta kraven som kommer med inflyttning och den attraktionskraft staden har. Flera stadsutvecklingsprojekt inleddes på 2000-talet. Man estimerade då att minst 80 000 nybyggda bostäder behövdes i Stockholm fram till 2030. Översiktsplan 99 skapades år 2000 för att sätta fokus på utvecklingsområden för fler nybyggda bostäder i Stockholm. Före detta industriområden och hamnområden som blivit obsoleta är under omvandling för att skapa så mycket som 60 000 nyproducerade bostäder. Nybyggda bostadsområden som Hjorthagen, Liljeholmskajen och Lindhagen är resultat av detta. Fler områden står på tur för omvandling till bostäder, Lövholmen och Norra stationsområdet skapar förutsättning för ytterligare nyproduktion i Stockholm.