Har du tankar på en framtid i Malmö och Öresundsregionen och vill vara med och utforma en helt nyproducerad bostadsrätt eller villa. Kanske har du en framtida karriär i Köpenhamn med vill bo nybyggt på svenska sidan? Nybyggen.nu hjälper dig att få en tydlig bild över marknaden och aktuella projekt i regionen.

Malmö, Skånes residensstad och Sveriges tredje största stad ligger vid vattnet med kontinenten alldeles inpå. Staden tillkom på 1200-talet och har varit både svensk och dansk. Stormalmö har drygt 700 000 invånare, och ingår tillsammans med Köpenhamn i Östersundsregionen som sammanlänkas av Östersundsbron, vilket har över 4 miljoner invånare. Regionen är attraktiv med stor inflyttning. Öresundsbron har stor del i stadens utveckling, och efter att byggnation inleddes 1995 invigdes den år 2000. Med ny bro, ny högskola och ökad inflyttning hölls bomässan Bo01, resultatet blev utvecklandet av Västra Hamnen, en helt ny stadsdel i Malmö för bland annat nybyggda bostäder.

Det pågår arbete med ÖP2012 vilket är Malmö stads översiktsplan. Den innehåller flera strategier för Malmös utveckling och planer för att möta de antagna målen om bland annat nya bostäder, förbättrade kommunikationer och samhällsservice.

2016 slog nytt rekord i beviljade bygglov i kommunen, över 3700 st beviljades. Nybyggen hjälper dig i sökandet efter nyproduktion i Malmö, och presenterar på ett enkelt sätt tillgängliga objekt. Kanske är ett av dem ditt nya drömboende?