Kungsbacka är en typisk pendlingskommun med stor andel som är yrkesverksamma i antingen Göteborg eller Varberg. Av kommunens 80 000 invånare är det bara en liten del, 20 000, som bor i tätorten. Bilvägen tar sträckan utefter E6 till Göteborg ca 30 minuter beroende på trafiken, och till Varberg lite mer, ca 35 minuter. Det är också många som pendlar med tåget och det tar ungefär lika lång tid, men såklart mindre beroende på trafiken. Enligt kommunen pendlar ca 20 700 människor ut från Kungsbacka varje dag. De flesta bostäder, hela 71% bor i småhus. Det är många nybyggen på gång i Kungsbacka, prisnivån är relativt hög. Nybyggen.se listar och hjälper dig finna nyproduktioner i Kungsbacka.

På grund av att kungsbacka är så beroende av sin utpendling och förväntas ha än fler invånare i framtiden utvecklas bland annat den norra pendlingsstationen Hede station. Exempelvis kommer 1000 parkeringsplatser färdigställas, omfattande cykelparkeringar och modern vänthall.

Kungsbacka är västsveriges mest expansiva kommun, och kommunen planerar löpande nya bostadsområden. Flera byggherrar är involverade. Planen är att färdigställa 500 nyproduktioner årligen. Vi redogör för några av planerna nedan.

Aranäs är en av de centrala stadsdelarna som skall utvecklas. Fyra kvarter i etapp 3 och etapp 4 kommer tillföra 180 nyproducerade lägenheter varav hälften blir bostadsrätter.

Kolla Parkstad är Kungsbackas största projekt för nybyggnation av bostäder. Med gångavstånd till centrum uppförs 1100 nyproduktioner. Området kommer ligga mycket nära till pendelstationen, och kungsbackaskogen. Upplåtelseformerna är flera, både hyresrätter och bostadsrätter, men även radhus och kedjehus.

Kungsgärdet är föremål för utredning om byggnation. 480 lägenheter och 55 radhus skulle rymmas på området, tillsammans med stora ytor för affärsverksamhet. Väster om ån. är arbetsnamnet för Kungsbackas största stadsomvandling. Två etapper, Ejdern och Valand, kommer ge 350 nyproduktioner, varav huvuddelen bostadsrätter. Även utanför Kungsbacka stad i de populära orterna Frillesås, Onsala, Fjärås, Särö, Vallda och Åsa byggs och planeras det för nyproduktion.