Göteborg attraherar människor från hela Sverige och utlandet. Framstående Universitet och högskolor drar till sig studenter, och det finns goda möjligheter till arbete inom regionens stora näringsliv. Nybyggnationen av bostäder i Göteborg är stor, och fler planeras. Stora stadsområden är under omvandling för att skapa miljöer och utrymme för moderna nybyggda bostadsrätter. För att du skall få en enkel och klar bild över tillgängliga nyproduktioner i Göteborg listar Nybyggen.nu aktuella objekt och försäljningar.

Göteborg, Sveriges framsida som göteborgarna själva säger, är Västsveriges stora nav. Det är den femte största staden i Norden, och Stor-Göteborg inhyser omkring 1 miljon människor. Staden är placerad vid Göta älvs utlopp i västerhavet och älven var en gång gränsen mot Norge. Närheten till kontinenten via havet har i alla tider varit betydelsefull i framväxten av staden Göteborg, och sedermera utvecklingen av regionen. Havet och skärgården skapar unika boendemiljöer och fina möjligheter till rekreation och fritid.

Staden Göteborgs snart 400 åriga historia har varit dramatisk, och stadsbilden har bytt skepnad många gånger, och bränts till grunden för att byggas upp igen. Smeknamn som Lilla London eller nya Amsterdam refererar till historiska skeenden. Namnet lilla London kom till under industrialiseringen när staden blev hem åt många britter som ledde utvecklingen av stadens industrier. Nya Amsterdam kallades staden på grund av att den gamla stadsplaneringen med sina många kanaler och vatten påminner om just Amsterdam.

Det går inte att överdriva vattnets betydelse för stadens historia. Tänk bara på fartygen som lämnade hamnen och skeppade hundratusentals svenskar över atlanten till Amerika under 1800-talet, eller Ostindiska Kompaniets framgångar, och på alla de fartyg som tillverkats och sjösatts av varvsindustrin, alla är exempel på vattnets betydelse i Göteborgs historia.

Än idag sker mycket av Sveriges totala import och export via Göteborg och Nordens största hamn. Även om varvsindustrin har vikit och nästan försvunnit finns hamnen kvar, och rederiverksamhet och båtbyggeri av fritidsbåtar lever i allra högsta grad fortfarande.

Att Göteborg spelar en stor roll internationellt inom ekonomi och kultur sattes på pränt genom utnämningen till världsstad av Globalization and World Cities Research Network.

Befolkningstillväxten i Göteborg är stadig, staden planerar och bygger nya bostäder för att möta efterfrågan. 2006 färdigställdes Götatunneln under innerstaden som frigjorde stora områden från trafik. Attraktiva markområden som istället kan utvecklas som bostadsområden och arbetsplatser för att skapa den nya stadskärnan. Göteborg förväntas växa med 8000 personer per år och 2020 väntas befolkningen i stor-Göteborg vara 1,5 miljoner. Befolkningsökningen kräver minst 15 000 nybyggda bostäder, och att fler områden öppnas för bland annat nyproduktion av bostadsrätter i Göteborgs innerstad. Södra älvstranden, Lindholmen, Gullbergsvass, Östra Kvillebäcken, Backaplan och Ringön är aktuella för prospektering och utveckling. En avgörande faktor i stadens hantering av nya bostäder och invånare är transportfrågan, eftersom staden delas av Göta älv. Visionen ”K2020” preciserar behoven, och har målsättningen att hälften av alla persontransporter skall ske via kollektivtrafik år 2020. För detta planeras nya spårvägar och inte minst Västlänken. Intressanta områden för nybyggnation utanför stadskärnan är Frölunda torg, Kärra och Gamlestaden.