Ökad andel nyproduktioner till försäljning

Utbudet av nyproducerade bostäder till försäljning ökar kraftigt i Sverige. De kommuner som Nybyggen kartlagt visar att utbudet av nyproduktion på en del håll är större än andrahandsmarknaden av bostäder. Det är ett intressant trendbrott i Sverige och kanske är det en utveckling vi kommer att se i fler och fler kommuner framöver.

Utvecklingen är intressant av flera skäl och bostadsmarknaden som vi känner den kommer påverkas om utbudet av nyproducerade bostäder fortsätter att öka. De kommuner Nybyggen.se gjort stickprov på och tittat närmare på är Uppsala, Kungälv och Kungsbacka kommun, vi gjorde översikten under December 2017.

Ökar utbudet av nyproducerade bostäder mer än marknadens efterfrågan finns en klar risk för de byggbolag och kommuner som satsat hårt på nyproduktion. Det kan då bli tal om att göra om bostadsrätter till hyresrätter. Ett annat scenario är att försäljningen av nyproduktion tar längre tid samt att priserna på nyproduktioner eventuellt sänks något.

När man idag köper en nyproduktion görs detta mycket tidigt i byggprocessen genom att den planerade bostaden visualiseras för den potentiella köparen genom bilder och ritningar. Inte sällan sker köpet flera år innan tillträde och inflyttning. Detta är något som troligtvis kan komma att ändras om utbudet av nyproduktion skulle överstiga marknadens efterfrågan. Vi kommer då med stor sannolikhet se att processen vid köp av nyproduktion mer börjar likna den för köp av bostäder på andrahandsmarknaden. Det vill säga att köpet av bostaden sker relativt nära tillträde och inflyttning. Marknaden för nyproducerade bostäder skulle då konkurrera mer med bostäder på andrahandsmarknaden.  

I ett bredare ekonomiskt perspektiv skulle ett totalt ökat utbud av bostäder kunna bidra till att dämpa den prisutveckling som pågått under mycket lång tid på bostadsmarknaden, vilket i sig skulle kunna ses som positivt. Möjligtvis är prisnedgången i slutet på 2017 en följd av detta, tillsammans med skärpta amorteringskrav. Ur köparens perspektiv skulle det också vara positivt med fler bostäder att välja mellan inför ett köp,  det ger mer tid att noggrant tänka igenom köpet och sina ekonomiska förutsättningar, samt att undersöka bostaden inför köpet.  

Redaktionen på Nybyggen.se