Avgiftsfria månader och sjunkande priser - Köparens marknad?

Rapporter om sjunkande bostadspriser kommer allt tätare trots att byggandet av nyproducerade bostäder sker i allt långsammare takt. Flera experter menar att fler inbromsande åtgärder mot bolån kan öka risken för en ytterligare bred nedgång av bostadspriser. Byggbolagen erbjuder dessutom bättre villkor för att öka intresset för nyproduktion, som avgiftsfria månader och trygghetspaket runt köpet för dig som privatperson.

Bostadsbyggandet har bromsat in ordentligt under 2018, och ytterligare inbromsning väntas under 2019. Det menar bland annat banken SBAB. Jämför man bankens prognos på bostadsbyggande för 2019 med byggtakten 2017 är det en sänkning med 30% mellan de båda åren. SBAB:s prognos pekar också på en nedgång av bostadspriser på 9% fram till 2022. Höjda räntor på bostadslån anges som en av de stora orsakerna. Prognosen säger att bostadsräntorna börjar höjas under första kvartalet 2019 och landar på ca 2,5% för den rörliga 3-månaders till 2022. Fortfarande är det historiskt låga låneräntor men det skulle innebära en fördubbling mot vad många har i rörlig ränta idag.

Inbromsande åtgärder som de nya amorteringskraven, höjda bostadsräntor tillsammans med hög takt på nyproduktion utgör varningstecken. På plus sidan finner vi trots allt en relativt hög efterfrågan på bostäder, vilket ändå borgar för att det inte blir ett kraftigt prisras utan snarare en justering av priserna över tid.

Oron märks dock hos byggbolagen och det har blivit svårare att sälja slut projekt redan innan spaden sätts i marken. Vissa projekt har helt gjorts om från planerade bostadsrätter till rena hyresfastigheter och kampanjer med “avgiftsfria månader” till köpare av nyproduktion blir allt vanligare. Ikano Bostad som fyller 30 år firar med 30 avgiftsfria månader i sin senaste kampanj. Visserligen tidsbegränsad, och gäller endast bostäder som köps direkt av Ikano Bostad, men en tydlig signal att det är trögt med försäljningen. Ännu förmånligare erbjudande uppges köpare ha fått som köpt nyproduktion av bostadsutvecklaren Oscar Properties via mäklare. Där har man fått så mycket som 60 avgiftsfria månader, d.v.s 5 år utan avgift!

Det många missat och vad som nu kommer som en negativ överraskning är att dessa avgiftsfria månader kommer att beskattas med 22% meddelar skatteverket. Avgiftsfria månader beskattas med reavinstskatt vid framtida försäljning av bostaden. Skatteverket hävdar i sitt besked att det egentligen handlar om en rabatt på köpet, det är fortfarande bra för köparen men man skall vara medveten om beskattningen så man inte hamnar i en ekonomisk fälla.

Byggbolag som Skanska och Ikano får kritik för sina avgiftsfria månader då man riskerar att vilseleda köpare som gör sin livs största affär. Säljare måste vara tydlig i sin information till konsumenter, därför gör vi en enkel beräkning för att vägleda dig som söker nybyggda bostäder.

Säg att du blir erbjuden 30 avgiftsfria månader och att avgiften är 4000 kr/mån för din nya bostad. Det innebär att du egentligen fått en rabatt på 30*4000= 120 000 kr. Enligt skatteverkets besked om 22 procents reavinstskatt skall du betala 0,22*120 000=26 400 då du i framtiden säljer bostaden.