Om Wästbygg - Våra hem

Wästbygg, grundat 1981 finns representerade med kontor i sex städer. Förutom de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, även i Jönköping, Borås och Varberg. Wästbygg är ett av de större bostadsutvecklarna i Sverige, som förutom bostäder utvecklar kommersiella fastigheter och anläggningar inom logistik. Bostäderna är flerbostadshus, och radhus, både hyresrätter och bostadsrätter. Nybyggen.se fokuserar och presenterar Wästbyggs projekt med egen projektutveckling där Wästbygg ansvarar för allt från markförvärvet till överlämnandet av bostaden till köparen.

Intresseanmälan

En intresseanmälan på objekt från Wästbygg innebär att du blir kontaktad kring ditt intresse senare i processen. Du kan specificera ditt intresse till storlek på bostaden.

VIP-koncept

Nybyggen.se har inte funnit någon information kring VIP-koncept eller förturssystem på Wästbygg.

Trygghetskoncept

Nybyggen.se har inte funnit information kring något trygghetskoncept vid köp av bostad från Wästbygg.