PEAB Bostad är ett av fyra affärsområden i det stora företaget. Bostadsutvecklingen sker framförallt på de orter och områden där man har affärsområdet Bygg av praktiska skäl. Du köper bostäder av Peab via deras egna säljare eller lokal mäklare.

Värt att veta Peab

Peab har ett koncept kallat“välj pris” vilket ger dig flexibilitet i hur du vill ha din boendeekonomi i framtiden. Eftersom alla människor befinner sig i olika faser i livet vill Peab ge möjligheten till större valbarhet för människor i alla åldrar att köpa och bo i samma typ av bostäder. Alla bostäder har ett grundpris, men utifrån detta och vilke ekonomi du som köpare har kan du välja att betala mer eller mindre för bostaden. Det påverkar sedan din månatlig boendekostnad. De som hunnit spara ihop mycket kapital och vill betala mer för boendet men få en lägre månadskostnad kan välja det. De som kanske är i livets början utan stora sparkapital kan välja att betala mindre för bostaden men få en högre månadskostnad.

Peab driver också en gymnasieutbildning för ungdomar för att skapa intresse och en framtid inom bygg. Peabskolan har ca 450 studenter Göteborg, Malmö och Solna. Det är en del av Peabs arbete med social hållbarhet.

Intresseanmälan

Vad innebär egentligen att lämna intresseanmälan? Genom att lämna intresseanmälan till Peab får du löpande information om projektet och inbjudan till säljstart.

VIP-koncept

Det finns möjlighet att bli vipkund men nybyggen.se har inte hittat hur.

Trygghetskoncept

Här finner lite kort om vad Peab erbjuder kring trygghet

  • Garantitid 2 år på äganderätter, därefter sker ny besiktning bekostad av Peab för att se om några brister uppstått i bostaden under garantitiden.
  • Om det finns osålda lägenheter i föreningen förvärvar Peab dessa så att föreningen inte får oväntat höga kostnader.
  • Försäkring mot dubbel boendekostnad om du inte fått sålt ditt gamla boende vid tillträdet. Försäkringen är gratis och gäller för dubbla kostnader i upp till ett år.
  • Egen hantverkare i två timmar i samband med tillträdet.