Läge att binda räntan?

2018-12-31

Hur ska man egentligen tänka kring fast och/eller rörlig ränta? Historiskt sett så kan vi konstatera att det helt klart lönat sig att ha rörlig ränta men just nu duggar det tätt mellan rekommendationerna att det kan vara dags att binda räntan. Men det finns också saker som talar för att fortsätta med rörlig ränta och i nuläget är det svårt att få ett definitivt svar på frågan om det är dags att binda eller inte. Här kommer några enkla förklaringar till vad som egentligen avgör ränteläget och vi på Nybyggen-redaktionen har också försökt beskriva vilka signaler man bör ha lite koll på.

Riksbanken höjde nyligen styrräntan för första gången på flera år. Styrräntan påverkar bolåneräntorna och en höjning av styrräntan driver upp bolåneräntorna. Ett par banker har nu som ett resultat av Riksbankens besked höjt sina bolåneräntor för lån med rörlig ränta samt för de kortare bindningstiderna. En del banker är ännu så länge mer avvaktande. 

 

Fortsätta med rörlig ränta?

Rörlig ränta är det bästa alternativet om du tror på att vi kommer ha fortsatt låga räntor och låg inflation. Sverige befinner sig i en högkonjuktur sedan relativt lång tid tillbaka och kanske börjar vi snart se slutet av den cykeln. Fortsätter Riksbanken med höjningar i långsam takt är det inte säkert att styrräntan kommer höjas så kraftigt innan vi gå in i nästa lågkonjuktur. Detta skulle i sin tur tala för att du bör avvakta med att binda räntan. Likadant gäller om reporäntan inte skulle höjas i den takt som Riksbankens prognos är satt. Då kan det vara mer fördelaktigt med rörlig ränta fortsatt.

 

Fördelar med rörlig ränta på bolånet

Utöver att det historiskt sett lönat sig mig rörlig ränta över tid så är en annan viktig aspekt som man bör ta i beaktning innan man eventuellt binder lånen eller en del av lånen är att sk ränteskillnadsersättning ska betalas om man skulle behöva lösa lånen innan dess att bindningstiden har löpt ut. Med rörlig ränta behöver man fundera över detta, så om det finns risk för att du kommer behöva sälja ditt boende den närmsta tiden är det inte läge att binda lånen.

 

Är det dags att binda räntan?

Bunden ränta är ett alternativ för dig som tror att den rörliga räntan kommer att stiga alternativt vill veta exakt hur mycket dina lånekostnader kommer uppgå till.  Dagens ränteläge i Sverige är på en historiskt mycket låg nivå vilket talar för att räntan kommer börja röra sig uppåt. Frågan är dock i vilken takt. Tittar vi på USA så har de amerikanska räntorna faktiskt börjat röra sig uppåt. Sedan ska man komma ihåg att det är inflationen som till främsta delen avgör hur den svenska penningpolitiken förs. Skulle inflationsnivåerna plötsligt öka påverkar detta ränteläget då Riksbanken höjer styrräntan i en snabbare takt än den prognos de tidigare gett. Ett ett sådant läge bör man överväga att binda räntan.

 

Fördelar med att binda bolånen

Väljer du bunden ränta så är räntan densamma under hela löptiden vilket kan ha sina fördelar i vissa perioder i livet. Kanske är detta skönt när man precis köpt sitt första boende eller när man nyligen bildat familj. Så vill du vara helt trygg med vad dina lånekostnader kommer ligga på så kan det vara läge att binda räntan för att kunna sova gott om natten och slippa oroa sig över marknadsläget. Har du exempelvis en boendekalkyl som inte tillåter några större ökade kostnader för boendet kan det här vara ett bra alternativ. Prata med din bank så får du oftast mycket bra råd om hur du kan tänka och hur du lämpligast delar upp lånet i flera delar för att sprida risken. Du kan binda räntan på mellan ett och tio år. Någon del kanske du bör ha rörligt och några delar bundet på olika löptider, exempelvis på tre respektive fem år.

 

Vad är tryggheten värd för dig?

I slutändan får man själv känna efter, det finns inget rätt eller fel utan beror på hur framtiden utvecklas och det kan vi endast sia om, men följ med i nyhetsrapporteringen. Det som sedan känns bäst för dig och din ekonomi måste avgöra, liksom vad man är beredd att betala för tryggheten att veta vad sina kostnader kommer uppgå till. Vad är denna trygghet värd? Det är det i slutändan bara du själv som kan avgöra.