Så skapar man ett mer brandsäkert hem

2018-11-24

Snart är det advent och jultider med julmys och mycket levande ljus i våra hem! Med tanke på detta och även med sommarens otaliga skogsbränder färskt i minnet blir brandsäkerheten i våra hem extra viktig. Vi funderat en hel del kring hur lätt en brand kan uppstå och kring vad man kan göra för att förebygga en brand. Nybyggen-redaktionen publicerar här en sammanfattning av hur du kan förebygga brand i hemmet och skapa ett mer brandsäkert hem.

När det brinner i en bostad beror det vanligtvis på att man glömt spisen på, tekniskt fel på el eller eldriven maskin/apparat, att man glömt blåsa ut levande ljus, rökning samt sk soteld från öppen spis eller kamin.

 

Förebygga brand i elektrisk utrustning 

Idag är våra hem fulla av elektronik och de flesta av våra maskiner och apparater drivs av el. Exempelvis kan en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, kyl, frys, kaffekokare, tv, dator, laddningsbara batterier till telefoner, leksaker, verktyg ge upphov till brand. Det kan bero på att maskinen/apparaten blir överhettad, får korsslutning eller att något annat tekniskt fel uppstår.  

Hur kan man då förebygga brand i elektrisk utrustning?

 • Först och främst kan man se till så att apparaterna har luftcirkulation så att de får tillräcklig kylning.

 • Skulle du plötsligt känna en lukt från maskinen/apparaten ska du genast stänga av den och dra ut sladden.

Du kan också skapa smarta rutiner för ökad brandsäkerhet:

 • Koppla tv:n till en grendosa med strömbrytare och se till att alltid stänga av tv:n med strömbrytaren.

 • Använd tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin när du är hemma, helst inte när du går hemifrån eller nattetid när du sover.

 • Dra ut kontakten när du använd exempelvis strykjärn, brödrost eller mobilladdare

 • Om jordfelsbrytare skulle saknas, installera det. En jordfelsbrytare uppmärksammar fel som kan orsaka brand.

 

Förebygga brand från ljuslågor/eld

Levande ljus som vi glömt att släcka orsakar många bränder idag och här kommer några handfasta tips på hur vi kan minska riskerna.

 • Undvik levande ljus nära gardiner eller andra föremål som lätt skulle kunna fatta eld.

 • Välj ljusstakar av material som inte brinner, t ex glas eller metall.

 • Ställ aldrig ett värmeljus direkt på en yta av brännbart material.

 • Skapa rutiner som att aldrig lämna ett rum med levande ljus utan att släcka dem först.

 • Lämna inte barn ensamma med levande ljus eller eld.

 • Rök inte inomhus.

 

Förebygga brand i köket

Idag är torrkokning en vanlig orsak till brand i hemmet och kan uppstå om du glömt att stänga av spisen. Nedan har vi summerat några bra saker att komma ihåg för att minimera risken.

 • Fett eller oljor börjar brinna när temperaturen blir hög. Lågorna kan snabbt sprida sig till närliggande material/föremål så undvik att lämna köket när spisen är på.

 • En sk spisvakt som automatiskt övervakar spisen är en bra investering.

 • Rengör köksfläkten med jämna mellanrum för att hålla den så ren som möjligt och minska brandrisken.

 

Förvaring av brandfarliga produkter

Produkter/varor som t ex bensin, T-sprit, thinner, fotogen och tändvätska är exempel på brandfarliga vätskor som är vanliga att vi har i våra hem. Säkerställ att du förvarar vätskorna i lämpliga kärl och på en plats där barn inte kommer åt dem. Gasol är en väldigt brandfarlig gas och bör därför hanteras mycket aktsamt. Stäng alltid av ventilen på gasolflaskan direkt när du är klar med användningen av gasen. Sprayburkar med färg eller andra sprayer som t ex hårspray innehåller ofta en drivgas som är lättantändlig och brandfarlig. Se till så att sprayflaskorna inte upphettas så att de riskerar att sprängas.

 

Brandvarnare

Om en brand skulle uppstå i din bostad är det själva röken som är absolut farligast. En brandvarnare larmar snabbt så att du kan släcka eller ta dig ut. Skulle du ligga och sova när branden bryter upp, väcker en brandvarnare dig och kan vara avgörande för om du och familjen klarar er. Tänk på att installera flera brandvarnare, gärna en i varje rum och glöm inte att regelbundet kontrollera dem så att de fungerar som de ska.  

 

Brandsläckare 

En handbrandsläckare är mycket bra att ha för att kunna släcka en mindre brand. Det är viktigt att alla i hushållet vet var de olika brandsläckarna är placerade och hur de fungerar.  Idag finns olika typer av brandsläckare på marknaden så när du väljer tänk på:

 • En brandsläckare till hemmet ska vara minst A eller B klassad

 • En pulversläckare är både effektiv och lätt att använda samt relativt underhållsfri

 • Om du väljer pulversläckare välj en med minst 6 kg pulver

 • Väljer du en skumsläckare så tänk på att denna behöver laddas om regelbundet

 

Brandfilt

En sk brandfilt är ett mycket bra komplement till en brandsläckare. Dels kan du kväva en mindre eld dels kan du skydda dig själv när du tar dig ut. Förvara brandfiltarna så att du och familjen lätt kommer åt den. Brinner det så är det bråttom! Brinner det i en persons kläder är det viktigt att försöka få personen att lägga sig ned så elden kvävs mot golvet/marken. Lägg på brandfilten och se till att filten sluter tätt. Stryk lätt med händerna ovanpå, börja vid huvudet och arbeta dig nedåt. När du tar bort filten så börjar du istället nerifrån och upp.

 

Om det börjar brinna

RÄDDA dem som är i livsfara men utsätt dig inte för risker. Ta dig ut så fort som möjligt. Är hemmet rökfyllt så kom ihåg att röken stiger uppåt så håll dig nere vid golvet för där är det både lättare att andas och att se.

VARNA alla som riskerar att hotas av branden. Att bli varnad i ett tidigt läge kan hjälpa ordentligt när det gäller att sätta sig i säkerhet.

LARMA räddningstjänsten genom att ringa 112 och möt upp brandbilarna när de kommer.

SLÄCK branden eller påbörja släckning. När du använder en brandsläckare försök rikta den mot glöden och inte på lågorna.