Skärpt amorteringskrav antaget för 2018

2017-12-01

På regeringens pressträff i torsdags meddelades att Finansinspektionens (FI) förslag kring skärpta amorteringskrav antas, och väntas gälla från mars 2018. Det innebär att du som köper en bostad kan tvingas amortera så mycket som 3 procent årligen. Undantaget från regeln lyder; nyproduktion.

Bakgrunden till FI:s förslag om skärpta krav är hushållens höga belåning. Förslaget har nu antagits av regeringen och fått grönt ljus. De nya reglerna riktar sig till de som har hög belåning i förhållande till sin inkomst, så kallad skuldkvot. Har du högre belåning än 4,5 gånger hushållets årsinkomst före skatt skall du amortera ytterligare minst en procent, i tillägg till redan befintliga amorteringskrav. Det betyder att du kan tvingas amortera minst 3% av din skuld varje år.

Det är endast nya låntagare som drabbas av reglerna. FI räknar med att effekterna av skärpningen blir att hushållen köper billigare bostäder, belånar sig mindre och dessutom amorterar snabbare.

De amorteringskrav som trädde i kraft redan 2016 har haft viss, effekt menar FI, men priserna på den svenska bostadsmarknaden har ändå ökat med 30% de senaste tre åren. En del av förklaringen är såklart de historiskt låga räntorna.

Du som söker och planerar att köpa nyproduktion kan andas lite lättare. Det befintliga undantaget som redan finns i de existerande amorteringskravet ligger kvar även i skärpningen. FI menar att det främst kommer vara unga förstagångsköpare med goda inkomster som kan drabbas, och får rikta in sig på billigare bostäder. Eller varför inte rikta in sig på nyproduktion istället?