Skärpta amorteringskrav att vänta

2017-11-22

Finansinspektionen (FI) lämnar förslag till skärpta amorteringsregler som ett led att dämpa hushållens skuldsättning. Förslaget skall gälla från 1 mars om regeringen godkänner.

Framförallt gör de nya amorteringskraven från 2016, och förslaget till skärpta krav från 2018, det svårare för de som skall in på bostadsmarknaden. Den som redan äger sin bostad påverkas i lägre utsträckning. Erfarenheter från andra länder och finanskrisen 2007-2008 visar att hushåll med hög skuldsättningsgrad drastiskt minskar sin konsumtion vid makroekonomiska kriser. Det får konsekvenser för Sveriges ekonomi. Liknande regleringar finns redan i länder som Danmark, Storbritannien och Norge. De befintliga reglerna från 2016 riktar in sig på belåningsgrad, men ytterligare skärpning behövs menar FI.

Förslaget kring skärpta amorteringskrav handlar om skuldkvoten i hushållet. Dvs hur skuldsättningen ser ut i förhållande till inkomsten. Bolånen för de svenska hushållen uppgår till ca 3 000 miljarder kronor, och är det största ekonomiska åtagandet för svenska hushåll. Det motsvarar också ca hälften av bankernas utlåning.

De hushåll med högst skuldsättning i förhållande till sin inkomst är känsligast, och riskerar därför att minska sin konsumtion kraftigt vid ökade räntekostnader eller andra makroekonomiska händelser. Förslaget skall begränsa skuldsättningen och därmed risken för svensk ekonomi.

Kortfattat innebär förslaget att den som i sitt hushåll har högre bolån än 4,5 gånger årsinkomsten brutto skall amortera ytterligare en procent, i tillägg till redan rådande amorteringskrav.

  • Så, har du ett bolån som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten i hushållet och en belåningsgrad på över 70 % krävs en amortering motsvarande 3% av lånet årligen
  • Har du ett bolån som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten i hushållet och en belåningsgrad på över 50 % krävs en amortering motsvarande 2% av lånet årligen
  • Har du ett bolån som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten i hushållet och en belåningsgrad på under 50 % krävs en amortering motsvarande 1% av lånet årligen.

Förslaget gäller nya lån, som tecknas efter införandet. Förslaget gäller från 1 mars 2018. Du som siktar på köp av nyproducerat och äger ett boende idag kommer omfattas av de nya reglerna eftersom du byter säkerhet på lånet.