Nya amorteringskrav sedan 1 juni 2016

2017-06-30

Nya amorteringskrav sedan Juni 2016 - Vad gäller? Om du går i tankar att flytta och köpa nyproducerat bör man ha ett hum om de amorteringskrav som trädde i kraft under 2016. De nya reglerna påverkar alla som tar nya bolån efter 1 Juni 2016.

Den som inte kan betala sitt boende behöver finansiera bostaden med ett bolån. Så är det för de allra flesta av oss, och bankerna hjälper gärna till med kalkyler och råd kring hur detta görs. Bostadsmarknaden har utvecklats positivt under många år med tidvis stora prisuppgångar. Det har också inneburit att hushållens skulder ökat. Därför införde Finansinspektionen (FI) nya regler kring amorteringskrav under 2016. Amorteringskravet skall dämpa hushållens skuldsättning och göra hushållen mer motståndskraftiga vid störningar i ekonomin och bostadsmarknaden.

Amortering är din avbetalning av den skuld du har till banken på din bostad. Amorteringen betalas tillsammans med räntan på bolånet, vanligtvis månadsvis. Amorteringar på bolån är nästan uteslutande rak amortering, dvs man amorterar lika mycket varje månad tills dess att lånet är betalt. Ju mer du amorterar desto lägre blir din skuld, och därmed din räntekostnad, och desto mindre risk att du hamnar i en knipa om värdet på din bostad plötsligt faller. Om dina förutsättningar skulle ändras under lånetiden har du rätt att ändra din amorteringsplan tillsammans med långivaren. Om du får högre inkomst kan du exempelvis öka amorteringstakten.

Så, vad gäller?

Om du har lån på din bostad som överskrider 50% av värdet på bostaden måste du amortera.

  • Har du skuldsättning överskridande 70% av bostadens värde skall du amortera 2% av skulden årligen. Har du skuldsättning överskridande 50% men under 70% av bostadens värde skall du amortera 1% av skulden årligen.

Det gäller alla nya bolån, både om du köper en ny bostad eller ökar ditt befintliga lån. Det är marknadsvärdet på bostaden som är grund för beräkning av amortering. Omvärdering får endast ske vart femte år, om man inte gjort en avsevärd tillbyggnad eller renovering, då kan man få omvärdera och därmed få nya förutsättningar för amorteringar.

Höjer du ett befintligt bolån kan du också få möjligheten till 10 år amortering istället för att få amorteringskrav på hela bolånet. Den möjligheten finns för att överbrygga tröskeln för dem som höjer bolånet och hamnar över 50% belåning.

Amorteringsfrihet för nyproduktion

Speciellt och gynnsamt gällande nyproducerade bostäder, är att långivaren kan medge amorteringsfrihet för de första fem åren. Detta gäller bara till förstahands köparen och det är långivaren som avgör om möjligheten till amorteringsfrihet. Det innebär en lättnad i ekonomin för dig som köper nyproducerat, och efter fem år är det också tillåtet att göra ny värdering av bostaden. Har bostaden då ökat i värde ger det lägre amorteringskrav.

Man skall komma ihåg att amorteringskraven är en miniminivå som banken skall hålla sig till. Däremot kan långivaren välja att ha högre krav på amortering från fall till fall.

Räkneexempel

Allt blir enklare om vi utgår från räkneexempel:

1 - Låt oss säga att vår familj, familjen Exempelsson, har köpt en nyproducerad bostadsrätt i Trollhättan. Den nybyggda bostaden kostade 3,5 miljoner kronor och familjen hade 500 000 till handpenning. Banken beviljade bolån på resterande 3 000 000, och även om familjen kunnat få amorteringsfrihet de första fem åren eftersom det gäller en nyproducerad bostadsrätt, kom familjen tillsammans med banken fram till att ändå amortera.

Skuldsättningen blev 3 000 000/3 500 000 kr = 85,7%

2% i årlig amortering ger 60 000 kr/år, eller 5 000 kr /månad

2 - Familjen flyttar in och efter fem år gör de en ny värdering av bostaden. Prisutvecklingen har varit positiv och värdet har ökat med 20%, nya marknadsvärdet fastställs till 4 200 000. Samtidigt har Exempelssons amorterat 300 000 under de fem åren, så kvarvarande skuld är nu 2 700 000. Belåningsgraden är därför nere i 64% av marknadsvärdet. Eftersom det är lägre än 70% kan man minska amorteringstakten till 1% istället för 2%. Således amorterar nu familjen endast 2500 kr/mån.

Slutligen vill vi framhäva att amortering är ett sparande, som gör ditt hushåll mindre känsligt mot störningar eller nedgångar i ekonomin. Under november 2017 har FI gett förslag till ytterligare skärpningar kring amorteringskraven. Se  “ Skärpta amorteringskrav av vänta 2018”